Časté dotazy

Shrnuli jsme pro vás ty nejčastější otázky a odpovědi.

Obecné dotazy

Kde najdu pojistné podmínky, kterými se Vansafe pojištění řídí?

Pojistné podmínky ke všem našim produktům najdete ke stažení zde.

Za jakých podmínek mohu odstoupit od pojištění?

U celoročního pojištění lze v případě obchodu na dálku (např. online nebo telefonicky) odstoupit od pojištění bez udání důvodu, a to ve lhůtě do 2 měsíců od přistoupení k pojištění. U jednorázového pojištění lze odstoupit v případě prokazatelného storna smlouvy o pronájmu obytného vozidla. Oznámení o odstoupení od pojištění lze zaslat e-mailem na info@vansafe.cz. Podrobnější informace ohledně odstoupení od smlouvy nebo jejího vypovězení naleznete v dokumentu Předsmluvní informace, který je ke stažení zde.

Kde najdu informace o ochraně osobních údajů?

Informace o ochraně osobních údajů naleznete v dokumentu, který je ke stažení zde.

Jakým způsobem se Vansafe pojištění uzavírá?

Rozsah pojištění si jednoduše zvolíte v rámci našeho online konfigurátoru a pojistné zaplatíte platební kartou. Všechny potřebné dokumenty od nás obdržíte e-mailem.

Sjednal jsem si v první fázi pojištění storna a pojištění kauce si chci sjednat před odjezdem na dovolenou. Je to možné?

Ano. Pojištění kauce stačí uzavřít před převzetím vozidla od pronajímatele.

Sjednal jsem si celoroční pojištění kauce a k tomu cestovní pojištění včetně pojištění storna. První pronájem se však zrušil, a tak bych si chtěl posunout počátek celoročního pojištění kauce na pozdější termín. Je to možné?

Bohužel, počátek pojištění nelze měnit. V tomto případě doporučujeme uzavřít si nejdřív cestovní pojištění včetně pojištění storna a celoroční pojištění kauce můžete uzavřít až těsně před převzetím prvního obytného vozidla.

Jaké předplacené služby Vansafe Campers Club nabízí?

Ve spolupráci s Global Assistance nabízíme především technickou asistenci pro obytná auta a náhradní obytné vozidlo v případě neopravitelnosti vlastního obytného vozu.

Můžu změnit ve Vansafe Campers Clubu vozidlo, na které se váže technická asistence?

Je to možné, jedná-li se o stejný typ (kategorii) obytného vozidla. V případě takového požadavku se člen musí obrátit na Vansafe zákaznickou linku.

Pojištění kauce

Kde najdu pojistné podmínky, kterými se Vansafe pojištění kauce řídí?

Pojistné podmínky ke všem našim produktům najdete ke stažení zde.

Kde všude platí Vansafe pojištění kauce?

Pojištění kauce Vansafe platí v celé Evropě včetně Turecka, pouze s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie.

Zapomněl jsem sjednat pojištění kauce. Do kdy ho lze sjednat?

Pojištění kauce můžete sjednat kdykoliv, nejpozději však před zahájením procesu převzetí obytného vozidla od pronajímatele.

Jaký je základní rozdíl mezi jednorázovým a celoročním Vansafe pojištěním kauce?

Jednorázové pojištění kauce se váže na konkrétní vozidlo, které musíte specifikovat při sjednání pojištění, a je omezeno délkou trvání pronájmu tohoto vozidla (maximální délka pronájmu je 30 dní). Celoroční pojištění je přenosné z vozidla na vozidlo a končí buď vyčerpáním limitu pojistného plnění, anebo uplynutím jednoho roku. I u celoroční varianty je maximální délka jednoho pronájmu 30 dní.

Pro které pronajímatele obytných aut (půjčovny) platí pojištění kauce?

Pojištění kauce je platné pouze při pronájmu obytného vozidla u našich partnerů. Jejich seznam najdete v prvním kroku v našem konfigurátoru. Pokud svého pronajímatele nenajdete v seznamu, kontaktujte nás na +420 723 025 025 nebo na info@vansafe.cz.

Lze jednorázově navýšit limit pro pojištění kauce, který mám sjednaný v roční pojistné smlouvě?

Ano. Stačí si v klientské zóně vyhledat sjednané pojištění kauce a přímo tam si k této smlouvě můžete za doplatek pojistného jednorázově navýšit limit. Toto jednorázové navýšení bude vázáno na pronájem konkrétního obytného vozidla.

Vztahuje se Vansafe pojištění kauce i na škody vzniklé odcizením?

Ano, takovou škodu však musíte nahlásit policii.

Jsou nějaké podmínky, které musím při uzavírání splnit?

Aby bylo pojištění platné, musíte splnit tyto podmínky:
1. Osobě, která bude obytné vozidlo řídit, musí být minimálně 21 let.
2. Řidičské oprávnění B musí vlastnit alespoň 3 roky.
3. Spoluúčast na havarijním pojištění obytného vozu, který si půjčujete, nesmí být vyšší než 20 000 Kč (20 %, min. 20 000 Kč). Zároveň toto vozidlo musí být pojištěné v režimu půjčování.
4. Obecná cena půjčeného vozu nesmí být vyšší než 3 000 000 Kč.

Kde získám informace o spoluúčasti na havarijním pojištění pronajímaného vozidla a ceně vozidla?

Tuto informaci najdete v nájemní smlouvě nebo vám ji poskytne pronajímatel obytného vozidla.

Co když obytné auto nabourám, způsobím velkou škodu a pronajímatel ji bude chtít zaplatit po mně?

Varianta Premium kryje i velké škody na autě, kdy spoluúčast přesahuje kauci, a to až do limitu 150 000 Kč (plně dostačuje např. pokud je spoluúčast 10 % a cena vozu 1,5 mil.). Zároveň tato varianta kryje i újmu pronajímatele, když nemůže pronajmout takto poškozené obytné auto, a to až do výše 120 000 Kč.

Co znamená mechanické poškození auta a jaké škody tam spadají?

Mechanické poškození je časté zejména v interiéru obytného vozidla. Promáčklá dvířka, utržený šuplík, poničené vybavení způsobí třeba neuklizená láhev nebo jiné nezajištěné předměty při jízdě.

Můžu jako právnická osoba uzavřít celoroční pojištění kauce?

Ne, celoroční pojištění kauce si nemůže sjednat právnická osoba, jako právnická osoba si můžete sjednat pouze jednorázové pojištění.

Co dělat, když způsobím škodu?

Škodní událost nahlásíte Vansafe a my se už o zbytek postaráme. Můžete ji nahlásit Lence Bíbové na +420 702 012 872, nebo využít webový formulář na www.vansafe.cz nebo nám ji můžete poslat e-mailem na bibova@platinum.cz.

Cestovní pojištění a pojištění storna

Kde najdu pojistné podmínky, kterými se Vansafe cestovní pojištění a pojištění storna řídí?

Pojistné podmínky ke všem našim produktům najdete ke stažení zde.

Jaká je územní platnost Vansafe cestovního pojištění?

Vansafe cestovní pojištění lze sjednat v rámci Evropy i pro celý svět

Je onemocnění nemocí covid-19 kryté v rámci cestovního pojištění?

Ano, cestovní pojištění vás kryje i pro případ onemocnění nemocí covid-19. Kryjeme léčebné výlohy až do plného limitu (10 mil. Kč), a to i v zemích zařazených do nejrizikovější kategorie (tmavě červené).

Je onemocnění covid-19 již v základním rozsahu pojištění storna?

Ano, pojištění storna vás již v základu kryje pro případ onemocnění nemocí covid-19, a to i pro případ, že onemocní někdo z vašich příbuzných a vy kvůli tomu nebudete moct vycestovat.

Proč bych si měl sjednávat cestovní pojištění, když už mám cestovní pojištění na své platební kartě?

Protože Vansafe cestovní pojištění vás kryje vás nad rámec běžného cestovního pojištění, například i při nemoci covid-19 i v nejrizikovějších zónách.

Když si sjednám Vansafe cestovní pojištění na celý rok, můžu ho využít i během dovolené, která se netýká dovolené v obytném vozidle?

Ano, naše cestovní pojištění vás kryje i při aktivitách nebo sportech, které se netýkají dovolené v obytném autě. Můžete ho využít i během zimní dovolené na horách nebo poznávacích zájezdů v zahraničí. Nebezpečné sporty (včetně jachtingu) nejsou do tohoto pojištění zahrnuté. V případě zájmu si můžete jachting pojistit v rámci pojištění pro jachtaře Boatsafe.

Kde najdu seznam činností a sportů, na které se cestovní pojištění vztahuje?

Seznam všech činností a sportů najdete ke stažení zde.

Uzavřel jsem smlouvu o pronájmu obytného vozidla. Do kdy si mohu sjednat Vansafe pojištění storna?

Vansafe pojištění storna lze sjednat do 30 dnů od úhrady ceny za pronájem obytného vozidla, případně úhrady první zálohy.

Vztahuje se podmínka na sjednání pojištění storna do 30 dní od uzavření smlouvy o pronájmu i na celoroční pojištění?

Ano, vztahuje. I celoroční pojištění storna je potřeba uzavřít do 30 dní od uhrazení ceny za první pronájem, na který se má pojištění vztahovat.

Do kdy mi platí celoroční pojištění storna?

Celoroční pojištění storna je platné jeden rok. Pojištění storna se vztahuje na všechny pronájmy s datem úhrady v tomto období, přičemž i všechny pronájmy musí v daném období proběhnout.

Kde všude platí Vansafe pojištění storna?

Naše pojištění storna je platné pro destinace po celém světě.

Kryje Vansafe cestovní pojištění také náklady spojené s prodloužením pobytu z důvodu nucené karantény?

Ano, ale jenom v případě, že si v rámci Vansafe cestovního pojištění sjednáte i pojištění storna. Pokud doba karantény přesáhne dobu plánovaného pobytu, v tom případě uhradíme navíc karanténu nařízenou místním lékařem či hygienikem, a to do výše 80 % nákladů, maximálně však do výše sjednané pojistné částky pojištění stornovacích poplatků.

Pokud chci, aby se pojištění storna vztahovalo na celou posádku obytného vozidla, co pro to mám udělat?

V tom případě stačí, abyste si vy (nebo kterýkoliv člen posádky) uzavřel pojištění storna, vztahuje se na všechny rodinné příslušníky. Cestovní pojištění si musí uzavřít každý samostatně.

Kdo všechno je pro účely Vansafe pojištění storna považován za příbuzného?

Příbuzným pojištěného se rozumí jeho manžel, manželka, partner či partnerka žijící ve společné domácnosti, děti, rodiče, prarodiče, vnoučata, sourozenci, rodiče manžela či manželky, registrovaný partner/ka nebo rodiče registrovaného partnera/partnerky. Příbuzným pojištěného se rozumí též bratranec, sestřenice, strýc či teta.

Lze pojištění storna uzavřít samostatně, tj. bez současného uzavření cestovního pojištění?

Pojištění storna lze uzavřít jedině s cestovním pojištěním.

Co znamená připojištění COVID - úřední rozhodnutí v rámci Vansafe pojištění storna?

Spolu s připojištěním COVID - úřední rozhodnutí kryjeme storno, pokud dojde k uzavření hranic nebo okresů, k nařízení osobní karantény vás nebo vašich příbuzných nebo k omezení silniční dopravy.

Můžu jako právnická osoba uzavřít celoroční pojištění storna?

Ne, celoroční pojištění storna si může sjednat pouze fyzická osoba.

Co všechno zahrnuje připojištění Bezstarostná jízda?

Bezstarostná jízda je produkt VZP a zajistí vám komplexní asistenci a pomoc na cestách. Asistenční služba například dopraví porouchané vozidlo nejen za hranice, ale i do místa vašeho bydliště či servisu v okolí bydliště. A nenechá vás v nepříjemné situaci na silnici, ale zajistí i náhradní ubytování. Celý rozsah výhod najdete zde.

Havarijní pojištění

Co musím doložit ke krátkodobému havarijnímu pojištění?

Podmínkou je doložení fotodokumentace pojištěného vozidla - pojištění vzniká na základě úhrady ceny pojištění a doložení fotodokumentace. U dlouhodobého pojištění fotografie dokládat nemusíte.

Jak správně vyfotit auto a doložit fotodokumentaci vozidla (pouze pro krátkodobé havarijní pojištění)?

Vytiskněte si nebo přepište číslo potvrzení na papír a každou z 9 fotografií pořiďte s tímto číslem. Číslo by mělo být na fotografiích viditelné (například ho položte na auto nebo držte v ruce).

1. Pohled na vozidlo zepředu s viditelnou RZ
2. Pohled na vozidlo zprava (strana spolujezdce)
3. Pohled na vozidlo zezadu s viditelnou RZ
4. Pohled na vozidlo zleva (strana řidiče)
5. Pohled na středový panel ovládacích prvků palubovky s výbavou jako je navigace, autorádio, klimatizace apod.
6. VIN pojišťovaného vozidla (foto ve vozidle)
7. Střecha vozidla
8. Interiér vozidla
9. Tachometr vozidla
Fotodokumentaci nám potom zašlete na info@vansafe.cz.

Jsou součástí povinného ručení a havarijního pojištění i služby základní asistence?

Součástí povinného ručení i havarijního pojištění je automatický nárok na Základní asistenci. Pokud je současně sjednáno povinné ručení a havarijní pojištění, limity Základní asistence se zdvojnásobí. Pokud je sjednáno povinné ručení nebo havarijní pojištění a současně Asistence PLUS, limity Základní asistence a Asistence PLUS se sčítají.

Jaké obytné auto si můžu pojistit?

Pojistit si můžete vozidlo maximálně 15 let staré (počítá se od data 1. registrace).

Kde najdu pojistné podmínky?

Pojistné podmínky ke všem našim produktům najdete ke stažení zde.

Nenašli jste odpověď?

Zavolejte nebo napište Martině

Martina Sobotová

Martina Sobotová

Oddělení zákaznické péče

Tel.: (+420) 723 025 025

E-mail: martina@vansafe.cz