Pojistná událost u obytného auta. Jak zajistit rychlý a bezproblémový průběh její likvidace?

Autor: Daniela Jírová 23.11.2023
Nehodu v obytném autě si nepřeje zažít nikdo z nás. Ukážeme vám krok za krokem, jak tuto nepříjemnou situaci co nejlépe zvládnout, aby likvidace škody byla co nejkratší a měla hladký průběh.
Pojistná událost u obytného auta - jak na likvidaci bez problémů?

Stres a zmatek. Bezradnost. To prožívá po nehodě většina řidičů. Často pak zapomenou na důležité věci a řešení pojistné události se může komplikovat. Náš jednoduchý návod vám pomůže zachovat chladnou hlavu, celý proces jednoduše zvládnout a ušetřit tak spoustu času, starostí a v řadě případů i peněz.

1. Co dělat hned po nehodě nebo vzniku škody

Hned po nehodě je klíčové získat maximum podkladů, o které se později pojišťovna bude opírat. A právě v této chvíli se často chybuje. Poškozený podlehne pocitu, že s viníkem se snadno domluví, nebo jedná ve stresu. Důležité je proto zejména určení viníka a zdokumentování celé situace – ideálně s využitím fotografií, nákresu, popisu.

Nezapomeňte proto:

Určit jednoznačně viníka nehody.

Sepsat "Záznam o dopravní nehodě" (včetně údajů z bílé karty).

Fotit, fotit, fotit (a ideálně celou situaci popsat, nakreslit).

Při vyšší škodě nebo nejasném viníkovi vždy volat policii.

Právě fotografie jsou velmi dobrým zdrojem pro pojišťovnu. I když se třeba budete snažit odstavit vůz, aby neblokoval provoz, rychle a jednoduše je můžete pořídit mobilním telefonem. Formulář "Záznam o dopravní nehodě" vozte s sebou, díky němu máte jistotu, že na nic nezapomenete. Lze ho vyplnit i dodatečně, případně doplnit nákres, pokud neexistují fotografie z místa.

Záznam o dopravní nehodě - ke stažení

Podobný postup platí i u dalších škod, kde není další účastník (např. poškození kroupami, sesuvem, vichřicí). I zde nezapomeňte na maximální dokumentaci.

Obytné auto při nehodě

Po nehodě nezapomeňte na: určení viníka, sepsání záznamu a hlavně fotodokumentaci

TIP Ve většině případů je viník nehody jasný, ale v praxi se často setkáváme s tím, že, pokud neexistuje zápis a fotodokumentace, viník celou situaci popisuje jinak a svou vinu popírá. Pokud vzniká pochybnost už na místě, doporučujeme přivolat policii.

A kdy volat policii k nehodě? Vždy, když:

Někdo utrpěl zranění.

Škoda přesahuje 100 000 Kč (pozor u obytných aut tuto částku snadno přesáhnete i u malé "nehody").

Při nehodě došlo k poškození majetku třetích stran (svodidla, plot domu…).

Není možné určit viníka.

Obytné autoopravované po nehodě

U obytného auta i na první pohled malá škoda může vyžadovat nákladnou opravu

2. Nahlášení pojišťovně a zahájení komunikace

Komunikace s pojišťovnou je hned druhým nezbytným krokem. Důležité je i zde dodržet správný postup - vždy nejprve nahlásit škodu pojišťovně, zkonzultovat s ní další postup i výběr servisu a až následně odvézt obytné auto do servisu. Pojišťovna může chtít prohlídku auta, posoudit a odsouhlasit výběr servisu i rozpočet opravy.

Nezapomeňte proto:

Škodu vždy hlásit bez zbytečného odkladu (přidělí vám číslo škody).

Vybrat si předem autorizovaný/smluvní servis.

Konzultovat vše s operátorem (včetně výběru servisu), domluvit prohlídku.

Prohlídku domluvit ideálně za účasti servisu, ne „doma“.

V čem se často chybuje? Servis je vhodné oslovit co nejdříve a požádat je o spolupráci. Při komunikaci s pojišťovnou pak můžete navrhnout prohlídku za účasti odborníka v servisu, který dokáže posoudit řadu technických detailů a kvalifikovaně posoudit cenu opravy. Snížíte tak riziko opakování prohlídky a průtahů. Servis je možné pověřit (plná moc) dořešením celé pojistné události.

Obytné auto při nehodě

Pojišťovně můžete navrhnout prohlídku za účasti odborníka v servisu, který dokáže posoudit řadu technických detailů

TIP Dostupnost autorizovaného servisu a náhradních dílů zvažujte již při výběru auta, ušetří vám to spoustu času i starostí. Některé značky nemají v ČR zastoupení, neexistuje pro ně značkový servis ani náhradní díly. I banální škoda se pak řeší velmi komplikovaně, zdlouhavě a nákladně.

3. Proces likvidace škody

Během celého procesu je důležité pravidelně a aktivně komunikovat s pojišťovnou i servisem a poskytovat potřebnou součinnost. Úkolem pojišťovny je spravedlivě krýt škodu, ale doložení všech potřebných podkladů je hlavně na vás. Pečlivě si proto prostudujte pojistné podmínky, vyptejte se, jaké doklady je nutné doložit, aby se likvidace škody nezastavila kvůli vaší nečinnosti.

Nezapomeňte proto:

Komunikovat průběžně jak se servisem, tak i s pojišťovnou.

Řešením i komunikací můžete pověřit spolehlivý servis (plná moc).

Nechat si schválit rozpočet pojišťovnou, až pak zadat opravu.

TIP Pozor na výběr servisu a možné krácení pojistného plnění. Autorizovaný servis má lepší možnosti než malý servis. Ten autorizovaný/značkový dosáhne na lepší ceny dílů, dokáže je rychleji sehnat a má většinou mnohem lépe zvládnuté know-how technologie oprav. Pojišťovna může náklady na opravu v neznačkovém servisu (s dražšími díly, nesprávnou technologii opravy) krátit. Vždy je ideální volit smluvní servis, případně autorizovaný.

Obytné auto v servisu

Pravidelná a aktivní komunikace s pojišťovnou i servisem průběh likvidace škody výrazně zjednoduší

Shrnutí: Co dělat po nehodě a jak zjednodušit likvidaci škody pojišťovnou?

1. Hned po nehodě nebo vzniku škody na místě určit viníka, sepsat záznam o nehodě a celou situaci zdokumentovat (foto, nákres...).

2. Následně kontaktovat pojišťovnu a nahlásit škodu, zkonzultovat další postup.

3. Předem si vytipovat servis, oslovit ho a domluvit se na prohlídce a navrhnout ji pojišťovně.

4. Průběžně komunikovat s pojišťovnou, dodávat potřebné podklady.

5. Po schválení rozpočtu pojišťovnou dodat vše potřebné servisu. Ten je možné i pověřit řešením pojistné události a ten část komunikace převezme.

Přejeme vám mnoho šťastně najetých kilometrů bez nehod. A pokud se přece jen nějaký manévr nepovede, budeme vám krýt záda a pomůžeme vám celý proces hladce zvládnout.

Zajímají vás i další články o cestování a karavaningu? Pokračujte na náš blog. Nebo mrkněte rovnou i na článek o unikátním pojištění, které opravdu kryje rizika karavaningu.